VARSTVO ZASEBNOSTI IN OSEBNIH PODATKOVJGL d.d. varuje osebne pravice vsakega posameznika, katerega podatke obdeluje, vključno z zaposlenimi, s strankami, z dobavitelji, z drugimi pogodbenimi partnerji in z zainteresiranimi strankami itd., ne glede na način ali metode,s katerimi so se takšni osebni podatki pridobili. Zato je JGL d.d. opredelil varnostne standarde za obdelavo, shranjevanje in prenos osebnih podatkov, da se zagotovi ustrezno varstvo osebnih podatkov in pravic vseh anketirancev.

 

JGL d.d. zbira in obdeluje osebne podatke na zakonit, pošten in pregleden način, v skladu z veljavnimi predpisi.

 

Podatki, zbrani za posebne, izrecne in zakonite namene, se bodo zbirali izključno v takem obsegu, v katerem je to potrebno in obdelovali na način, ki je v skladu s temi nameni. Zbrani podatki se bodo hranili toliko časa, kolikor bo potrebno glede na namen zbiranja in bodo po izpolnitvi namena izbrisani.

 

Vsi zaposleni v podjetju JGL d.d. so seznanjeni s pogoji zaupnosti podatkov in jih lahko obdelujejo le tisti, ki so pooblaščeni za obdelavo določenih podatkov ter jih ne smejo narediti dostopne nepooblaščenim osebam. Za nepooblaščene osebe se štejejo tudi zaposleni, katerim dostop do teh podatkov ni potreben za izpolnjevanje delovnih obveznosti.

 

ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKA

 

S temi pogoji se ureja način zbiranja, hranjenja in uporabe osebnih podatkov uporabnikov spletnih strani in veljajo izključno za podatke, zbrane iz spletnih virov, ki vsebujejo povezavo do teh strani in izključujejo zbiranje osebnih podatkov iz katerih koli drugih virov. Z uporabo teh spletnih strani se strinjate z zbiranjem in uporabo osebnih podatkov uporabnika, v skladu z navedenimi pogoji. Uporabniki se nadalje strinjajo, da JGL d.d. lahko po svoji presoji, brez predhodnega obvestila, spremeni, predrugači, dopolni, odstrani ali na kateri koli drug način posodobi te pogoje varstva osebnih podatkov. Vse spremembe bodo objavljene na teh spletnih straneh, tako da bodo vsi uporabniki v celoti seznanjeni z vrsto osebnih podatkov, ki se zbirajo, z načinom uporabe in s pogoji, pod katerimi se ti podatki lahko razkrijejo.

 

Naše pogoje varstva osebnih podatkov je preprosto najti, ker so zapisani na začetni strani, stran pa je povezana tudi z vsemi mesti znotraj spletnih strani, kjer se zbirajo osebni podatki uporabnikov. Kjer koli je potrebno, na mestih zbiranja podatkov, so dodatna pojasnila o namenu zbiranja in uporabe osebnih podatkov. S temi pogoji in z dodatnimi pojasnili se ureja način uporabe osebnih podatkov, ki jih uporabniki dajo prostovoljno, ko dostopajo do teh strani.

 

Za potrebe teh pogojev izraz »osebni podatek« pomeni vsak podatek – ime in priimek, e-pošta, naslov IP ipd. – na podlagi katerega se lahko uporabnika identificira. JGL d.d. praviloma ne obdeluje osebnih podatkov brez odobritve uporabnika. Vendar pa si JGL d.d. pridržuje pravico, da v izrednih situacijah izvede dodatno obdelavo podatkov v obsegu, ki je dovoljen ali predpisan z zakonom oziroma kot del sodnega postopka ali kazenske preiskave. V nadaljevanju je podrobno opisano, kako in kdaj se zbirajo osebni podatki uporabnika.

 

Za dostop do večine naših storitev ni potrebna nobena prijava/registracija, tako da se lahko strani uporabljajo brez razkritja identitete uporabnika. Vendar pa se je treba za dostop do nekaterih storitev prijaviti/registrirati. Pri prijavi je treba izpolniti določena polja (nekatera je treba obvezno izpolniti, druga pa po želji). Če se uporabnik v takih primerih odloči, da ne bo izpolnil zahtevanih osebnih podatkov, ne bo mogel dostopati do zahtevanih strani, JGL d.d. pa ne bo mogel odgovoriti na njegovo vprašanje/zahtevo. Osebni podatki se obdelujejo izključno za namene, za katere se zbirajo in o katerih je uporabnik obveščen in je v času zbiranja podatkov dal soglasje. JGL d.d. lahko na primer zbira in uporablja osebne podatke uporabnika za namen informiranja o izdelkih in storitvah, pošiljanja promocijskih sporočil o drugih izdelkih in storitvah, ki bi uporabnika lahko zanimali in za namen komuniciranja z uporabniki.

 

Osebni podatki se hranijo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in bodo izbrisani takoj, ko bo dosežen namen, za katerega se zbirajo.

 

Izrecno izjavljamo, da JGL d.d. ne bo prodajal, delil ali na kateri koli drug način, razen kot je urejeno s temi pogoji, posredoval uporabnikovih osebnih podatkov tretjim osebam. Osebni podatki uporabnikov bodo občasno posredovani tretjim osebam, ki so najete za opravljanje določenih storitev v imenu ali za JGL d.d. ali v povezavi z drugimi poslovnimi dejavnostmi podjetja JGL d.d. za nadaljnjo obdelavo, katere namen je skladen s prvotnim namenom zbiranja podatkov, kot so storitve za stranke, analiza storitev ali tehnična podpora. Ti ponudniki storitev se pogodbeno zavezujejo k uporabi osebnih podatkov samo za pogodbene namene in izrecno izjavljajo, da osebnih podatkov ne bodo prodajali tretjim osebam, niti jih ne bodo posredovali tretjim osebam, razen v primeru, ko to zahtevajo zakonsko predpisani pogoji. V primeru posredovanja osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam, bo podjetje JGL d.d. sprejelo vse potrebne ukrepe, da se podatki obdelujejo izključno za namene, ki so skladni z namenom zbiranja in v okvirih, v katerih so bili podatki prvotno zbrani.

 

Zbrani osebni podatki se lahko posredujejo tretjim osebam še v dveh primerih: 1) če se poslovna dejavnost podjetja, ki upravlja te spletne strani in osebne podatke uporabnikov, ki so shranjeni na njih, proda, dodeli ali prenese tretjim osebam, so v tem primeru kupec, pravni naslednik ali oseba, na katero se poslovanje prenese, dolžni ravnati z osebnimi podatki v skladu s temi pogoji; 2) zaradi zakonsko predpisanih pogojev, sodnega naloga ali zahtevkov državnih organov oziroma, če je razkritje podatkov nujno za namen pravnega postopka ali kazenske preiskave.

 

Uporabnik ima pravico preverjati, ali so njegovi podatki, ki so shranjeni na teh spletnih straneh, posodobljeni in pravilni. Uporabnik ima tudi pravico zahtevati, da se ustavi pošiljanje vseh obvestil in sporočil na njegov naslov in da se vsi zbrani podatki izbrišejo. Če želite uveljaviti to pravico, pošljite elektronsko sporočilo na naslov osobni-podaci@jgl.hr. V sporočilu navedite naslov strani, kjer ste vnesli svoje osebne podatke in označite, katere podatke želite popraviti, osvežiti ali izbrisati. Po prejemu zahtevka za izbris osebnih podatkov bodo vaši podatki izbrisani v ustreznem roku. Prav tako vas bomo na vašo zahtevo v ustreznem roku obvestili, ali smo in katere vaše osebne podatke smo zbrali med vašimi obiski na naši spletni strani. Zahtevki za izbris podatkov so predmet veljavnih zakonskih predpisov in etičnih standardov o shranjevanju, poročanju in dokumentiranju osebnih podatkov.

 

 

Za zaščito varnosti in zaupnosti osebnih podatkov uporabnikov, ki jih zbiramo na spletu, uporabljamo predpisane varnostne tehnologije in postopke, podatki pa so zaščiteni tudi z gesli. Med obdelavo uporabljamo vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo, nepooblaščenim dostopom, prenosom, spreminjanjem ali uničenjem ter vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred takimi nevarnostmi.

 

JGL d.d. lahko zbira in obdeluje anonimne podatke o dostopu do svojih spletnih strani in o iskanjih, ki jih obiskovalci izvajajo. Taki anonimni podatki se uporabljajo za namen izboljšanja shranjenih vsebin oziroma za zbiranje skupnih statističnih podatkov o obiskovalcih za namen notranje raziskave trga. V ta namen spletne strani podjetja JGL d.d. uporabljajo piškotke (cookies), ki zbirajo podatke o uporabnikovem e-poštnem naslovu in o nazivu domene (npr. »bigmail.com« z e-poštnega naslova john@bigmail.com) ter o datumu in času dostopa do spletnih strani. Piškotkov, ki jih namesti naš spletni strežnik, ni mogoče uporabiti za odkrivanje identitet posameznih uporabnikov. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo strežnik spletnih strani pošlje uporabnikovemu brskalniku in jo shrani na trdem disku uporabnikovega računalnika. Piškotki ne poškodujejo računalnika. Nastavitve uporabnikovega brskalnika se lahko uredijo tako, da brskalnik obvešča uporabnika o pošiljanju piškotkov, pri čemer se uporabnik lahko odloči, ali jih bo sprejel ali ne. JGL d.d. lahko občasno najame tretje osebe za pomoč pri zbiranju in obdelavi podatkov, opisanih v tem členu, pri čemer tretje osebe prevzamejo obveznosti, ki so opisane v 3. členu. JGL d.d. lahko občasno uporablja tudi spletne oznake (tj. digitalne slike, znane tudi kot akcijske oznake, slike GIF z eno slikovno piko, čiste slike GIF, nevidne slike GIF in slike GIF 1×1) kot pomoč pri pošiljanju piškotkov oziroma za pošiljanje storitev drugih podjetij za oglaševanje. Te spletne oznake se namestijo na spletne oglase/reklame, ki uporabnike pripeljejo na spletne strani podjetja JGL d.d. Te spletne oznake se uporabljajo za štetje uporabnikov, ki dostopajo do naših strani oziroma za izdelavo statistik o učinkovitosti naših promocijskih kampanj (vključno s štetjem dostopov do posameznih strani in z zbiranjem informacij o pregledanih vsebinah ipd.). Zaradi piškotkov in spletnih oznak, ki se nameščajo na uporabnikov računalnik, lahko tudi tretje osebe, ki so naši partnerji, v oglaševanju zbirajo anonimne, zbirne statistične podatke o obiskovalcih, ki so dostopali do drugih strani. Izrecno izjavljamo, da JGL d.d. ne bo uporabljal piškotkov in spletnih oznak za namen zbiranja osebnih podatkov, ki lahko služijo za neposredno identifikacijo uporabnikov, kot so imena, poštni naslovi, e-poštni naslovi ali telefonske številke. Za več informacij o spletnih oznakah in piškotkih, ki se uporabljajo za spletno oglaševanje oziroma za namen odstopa iz ciljanega spletnega oglaševanja, obiščite spletno stran Network Advertising Initiative.

 

Storitev Google Analytics uporabljamo za racionalizacijo naših spletnih strani: (i) z optimizacijo internetnega prometa, tj. obisk spletne strani podjetja in prehoda na druge spletne strani, ki so del našega poslovnega sistema in, če je potrebno, (ii) z združevanjem vsebine in optimizacijo spletnih strani. Google Analytics je storitev, ki jo ponuja Google Inc. Google in obsega podrobne statistične podatke o obiskih spletnih strani in mestih, s katerih so uporabniki dostopali do njih ter meri rezultate konverzije in prodaje. S pomočjo piškotkov, ki so shranjeni na vašem računalniku, Google Analytics analizira, na kakšen način uporabniki uporabljajo naše spletne strani.

 

Za podatke o uporabi naših spletnih strani, ki se zbirajo s pomočjo piškotkov, vključno z vašim naslovom IP, se uporabljajo algoritmi, ki zagotavljajo anonimnost uporabnika, podatki pa se pošiljajo na Googlove strežnike v ZDA. Več informacij o tem, kako skriti naslov IP, poiščite tukaj. Google bo za nas opravil obdelavo podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, z namenom ocenjevanja načina uporabe in priprave poročila o aktivnostih na naših spletnih straneh ter nam bo ta poročila posredoval, da jih bomo lahko analizirali. Google ima pravico, da te podatke posreduje tretjim osebam v skladu z zakonskimi obveznostmi ali v primeru, ko analizo v imenu Googla opravi tretja oseba. Google v nobenem primeru ne bo združeval ali povezoval vašega naslova IP z drugimi podatki, ki jih ima. V nastavitvah vašega spletnega brskalnika lahko onemogočite prevzemanje in shranjevanje piškotkov. Za to uporabite dodatek za spletni brskalnik, ki ga lahko prevzamete tukaj. Upoštevajte, da v tem primeru ne boste mogli uporabljati vseh funkcij, ki so na voljo na naših spletnih straneh. Z uporabo naših spletnih strani dovoljujete Googlu, da zbira in obdeluje vaše osebne podatke, na način kot je predhodno opisano in za predhodno navedene namene.

 

Večina storitev, ki so na voljo na spletnih straneh podjetja JGL d.d. je namenjena osebam, starejšim od 18 let. Osebe, ki iščejo informacije o zdravilih za uporabo pri otrocih, morajo biti starejše od 18 let. Brez predhodnega soglasja staršev ali skrbnikov ne bomo zavestno zbirali, uporabljali ali delili osebnih podatkov oseb, mlajših od 18 let. Starše bomo 1) obvestili o vrsti osebnih podatkov, ki se zbirajo od oseb, mlajših od 18 let in 2) jim ponudili možnost preklica soglasja za zbiranje, uporabo in posredovanje osebnih podatkov njihovih otrok tretjim osebam. JGL d.d. dosledno upošteva vse zakonske predpise o zaščiti mladoletnikov.

 

Če imate vprašanja ali pritožbe v zvezi s temi pogoji varovanja osebnih podatkov ali nam želite poslati komentarje in predloge za izboljšanje, nam pišite na e-naslov jgl@jgl.hr ali osobni-podaci@jgl.hr.