Pogoji koriščenja

Pravila uporabe spletnega mesta

Za dostop do tega spletnega mesta in uporabo tukaj vsebovanih gradiv in podatkov veljajo v nadaljevanju navedeni pogoji in veljavni zakonski ter podzakonski predpisi. Vsak nadaljnji dostop in brskanje po vsebinah bo veljalo kot brezpogojno strinjanje z navedenimi pogoji uporabe, podano brez omejitev, ki preklicuje veljavnost vseh prejšnjih pogojev uporabe tega spletnega mesta, sklenjenih med uporabnikom in družbo JGL d.d. Podatki o zdravilih in medicinskih pripomočkih, ki jih družba JGL d.d. objavlja na tem spletnem mestu, so izključno splošne informacije. Številna navedena zdravila in medicinski pripomočki so dostopni izključno na recept, ki ga je izdal zdravnik ali drug usposobljen zdravstveni delavec.

Podatki o zdravilih in medicinskih pripomočkih se ne navajajo z namenom podajanja popolnih medicinskih informacij ali navodil za uporabo posameznih izdelkov. Za nasvet o vsaki konkretni zdravstveni težavi se obrnite neposredno na svojega zdravnika ali ustreznega zdravstvenega delavca. Družba JGL d.d. ne postavlja diagnoze in ne daje osebnih zdravstvenih nasvetov o bolezni in načinu zdravljenja. Za popolne zdravstvene informacije o zdravilih, ki se izdajajo na recept, se obrnite na zdravnika, ki skrbi za vaše zdravje, ali drugega ustreznega zdravstvenega delavca. Vsebina navodil za uporabo zdravila se lahko razlikuje glede na državo. Priporoča se, da se pacienti, zdravniki in ostali zdravstveni delavci za specifične informacije in navodila v zvezi z izdelki, ki so registrirani v njihovi državi, obrnejo neposredno na lokalne zdravstvene ustanove in organe, ki izdajajo dovoljenja za promet z zdravili in medicinskimi pripomočki. Veljavni zakonski in podzakonski predpisi v številnih državah omejujejo (ali povsem prepovedujejo) možnost, da družba JGL d.d. zagotovi informacije in/ali neposredno odgovori na poizvedbe pacientov o zdravilih, ki se izdajajo na zdravniški recept. Družba JGL d.d. bo v skladu z veljavnimi lokalnimi predpisi zagotovila želene informacije in/ali neposredno odgovorila na poizvedbe usposobljenih zdravstvenih delavcev.

Uporabniki lahko prosto brskajo po tem spletnem mestu, vendar se sme tam objavljena vsebina, vključno z besedilom, slikami, zvočnimi in video posnetki (»informacije«), pregledovati, prenašati ali uporabljati samo za nekomercialne in osebne potrebe. Vsakršno kopiranje, razmnoževanje, distribucija, spreminjanje, prenašanje ali uporaba za komercialne namene so dovoljeni samo z izrecnim pisnim dovoljenjem družbe JGL d.d. Prenos vsebin je dovoljen samo z ohranitvijo in izpostavitvijo obvestila o avtorskih pravicah oziroma opozorila o drugih pravicah intelektualne lastnine, s katerimi razpolaga družba JGL d.d. ali tretje osebe. Katera koli vsebina na tem spletnem mestu je zaščitena, razen če ni drugače navedeno, z avtorskimi in drugimi pravicami intelektualne lastnine, zato je vsaka uporaba, ki odstopa od teh pravnih pogojev uporabe, dovoljena samo s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe JGL d.d. Družba JGL d.d. s tem izključuje vsako zakonsko odgovornost za kršenje avtorskih pravic, ki bi lahko izhajala iz dostopa in uporabe vsebin, za katere obstajajo avtorske pravice tretjih oseb, ki niso povezane z družbo JGL d.d. Poleg predhodno navedene omejene pravice uporabe se predpostavlja, da z dostopom do tega spletnega mesta uporabniki ne pridobijo nobenih avtorskih ali drugih pravic uporabe vsebin, zaščitenih z avtorskimi pravicami v lasti družbe JGL d.d. ali tretjih oseb.

Vsa imena izdelkov, objavljena na tem spletnem mestu, so zaščitena z blagovnimi znamkami v lasti družbe JGL d.d. in/ali tretjih oseb. Na tem spletnem mestu so lahko objavljene tudi informacije o patentih, tehnoloških postopkih, izdelkih in procesih, zaščiteni zaupni podatki in informacije o drugih pravicah intelektualne lastnine družbe JGL d.d. ali tretjih oseb. Predpostavlja se, da z dostopom do tega spletnega mesta uporabniki ne pridobijo pravice uporabe blagovnih znamk, patentov, poslovnih skrivnosti, tehnoloških postopkov, podatkov o izdelkih, procesih in ostali intelektualni lastnini družbe JGL d.d. ali tretjih oseb.

Čeprav družba JGL d.d. izvaja ustrezne ukrepe, da bi bile vse objavljene informacije točne in posodobljene, lahko pride do tehničnih nenatančnosti in tiskarskih napak. Družba JGL d.d. si pridržuje pravico do spreminjanja, popravka/dopolnitve objavljenih informacij o izdelkih in storitvah kadar koli in brez predhodnega obvestila. Družba JGL d.d. ne daje garancije za pravico vložitve pritožbe glede točnosti informacij. Družba JGL d.d. ne prevzema nobene pravne odgovornosti za napake ali opustitve pri vsebini tega spletnega mesta. Družba JGL d.d. ne daje garancije za točnost, popolnost ali uporabnost objavljenih informacij. Uporabnik to spletno mesto izrecno uporablja na lastno odgovornost. Niti družba JGL d.d. niti njene povezane družbe ne bodo odgovarjale za neposredno, slučajno, posledično, posredno ali kazensko odgovornost, ki bi lahko izhajala iz dostopa in uporabe ali nezmožnosti uporabe tega spletnega mesta oziroma zaradi kakršne koli napake ali opustitve v vsebini. Družba JGL d.d. ne zagotavlja, da to spletno mesto ne vsebuje virusov, in ne prevzema nobene pravne odgovornosti za škodo v računalniških sistemih ali na drugi lastnini uporabnikov, ki je rezultat dostopa in uporabe tega spletnega mesta in shranjene vsebine oziroma prenosa vsebin. Družba JGL d.d. si pridržuje pravico, da kadar koli brez predhodne najave in brez vsakršne odgovornosti to spletno mesto ukine.

Poleg informacij, ki so opredeljene v pogojih varstva osebnih podatkov, bo za vsako uporabniško sporočilo ali vsebino, prejeto elektronsko ali drugače, vključno s podatki, poizvedbami, komentarji, predlogi ali podobnim, veljalo, da ne predstavlja zaupnih ali zaščitenih podatkov in da pošiljatelj zanjo nima nobenih avtorskih pravic. Vsa prejeta vsebina uporabnika postane lastnina družbe JGL d.d. in njenih povezanih družb in se lahko uporablja za kateri koli namen, ki vključuje, ni pa omejen na razmnoževanje, prenos, distribuiranje tretjim osebam, objavljanje, predvajanje ali prenos na spletno mesto. Družba JGL d.d. si pridržuje pravico brez vsakršnega nadomestila uporabljati vse ideje, koncepte, znanja, povezana s postopki, in vse tehnike, vsebovane v sporočilih uporabnika, za kateri koli namen, ki vključuje, vendar ni omejen na razvoj, proizvodnjo ali trženje izdelkov s pomočjo informacij, ki jih vsebujejo takšna sporočila.

 Informacije in vsebine, ki se nahajajo na tem spletnem mestu, ne morejo veljati za ponudbo ali poziv k nakupu ali naložbi v katero koli drugo premoženje ali pravico.

Družba JGL d.d. ni seznanjena z vsebino na spletnih straneh tretjih oseb, ki vsebujejo povezave do teh strani, in ne prevzema nobene odgovornosti za to vsebino ali vsebino katerih koli drugih povezanih strani. Uporabniki, ki to želijo, se lahko povežejo samo z domačo stranjo družbe JGL d.d. Uporabniki se ne morejo povezati z nobeno drugo stranjo brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe JGL d.d. Uporaba in navedba tukaj shranjene vsebine ali dela vsebine na spletnih straneh tretjih oseb je dovoljena izključno s predhodnim pisnim dovoljenjem družbe JGL d.d.

 

Zaradi potreb uporabnikov lahko to spletno mesto vsebuje povezave do spletnih strani tretjih oseb. Pogoji uporabe vsebin spletnih strani in pravilnik o varstvu osebnih podatkov tretjih oseb se lahko razlikujejo od pogojev uporabe osebnih podatkov družbe JGL d.d. Družba JGL d.d. ne prevzema nobene odgovornosti za povezave na spletne strani tretjih oseb, še posebej pa ne daje nobenega zagotovila glede točnosti njihove vsebine oziroma skladnosti z zakonodajo. Družba JGL d.d. ne odgovarja za kršitve ali opustitve v pravilniku o varstvu osebnih podatkov tretjih oseb.

 

Čeprav družba JGL d.d. občasno spremlja ali analizira obiske teh strani, razprave, izmenjave, prenos podatkov, oglaševanje in podobno, ni zakonsko zavezana spremljati obiskov in ne daje zagotovila ali pravice pritožbe zoper njihovo vsebino in ne prevzema odgovornosti za napake, klevetanje, žaljive izjave, javne napade, opustitve, lažne informacije, obsceno, pornografsko in vulgarno vsebino, grožnje, razkrivanje osebnih podatkov ali netočnosti v uporabniški vsebini na teh spletnih straneh. Uporabnikom je prepovedano nalaganje in distribuiranje gradiva in vsebin, ki bi lahko spodbudile obnašanje, ki predpostavlja kazensko in civilno odgovornost ali drugače krši zakonodajo. Družba JGL d.d. bo v celoti sodelovala s pristojnimi organi, v primeru sodnega naloga pa bo razkrila identiteto uporabnika, ki je na spletno mesto naložil takšno vsebino ali gradivo.

V primeru kršenja pogojev, navedenih v pravnih pogojih uporabe vsebin na spletnem mestu, si družba JGL d.d. pridržuje pravico, da brez odlašanja izvede vse potrebne ukrepe zoper kršitelja, kršitelju onemogoči dostop do storitev družbe JGL d.d. in kadar koli brez predhodnega obvestila odstrani vse informacije, podatke in vsebine, ki jih je naložil kršitelj. Če je zaradi kršenja pogojev, navedenih v pogojih uporabe vsebin na spletnem mestu, nastala škoda za družbo JGL d.d., lahko družba JGL d.d. po lastni presoji od kršitelja zahteva nadomestilo nastale škode.

Družba JGL d.d. lahko kadar koli in brez najave spremeni ali posodobi pogoje uporabe vsebin na spletnem mestu. Ker so spremembe zavezujoče za uporabnike, vsem obiskovalcem priporočamo, da redno spremljajo vse spremembe pogojev uporabe, ki bodo objavljene na tem spletnem mestu. Z registracijo oziroma odprtjem uporabniškega računa na spletnem mestu Prolife-slovenija.si se šteje, da je uporabnik te pogoje uporabe v celoti prebral, jih razume in se z njimi strinja. Za razlago, uporabo in pravne učinke pogojev uporabe spletnega mesta Prolife-slovenija.si je merodajno pravo Republike Hrvaške, za vse zahteve in spore, ki bi nastali zaradi uporabe spletnega mesta Prolife-slovenija.si ali v zvezi z njim, pa je stvarno pristojno sodišče na Reki.

Piškotke uporabljamo z namenom pravilnega delovanja tega spletnega mesta in izboljšanja vaše uporabniške izkušnje. Več informacij najdete v našem Varstvu zasebnosti in osebnih podatkov.

  • Nujni piškotki omogočajo osnovne funkcionalnosti. Brez teh piškotkov spletno mesto ne more pravilno delovati, onemogočite pa jih lahko s prilagoditvijo nastavitev v svojem spletnem brskalniku.