Zaščita zasebnosti in osebnih podatkov

PRAVILNIK O VARSTVU ZASEBNOSTI

 

JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ d.d., Svilno 20, 51000 Rijeka (v nadaljevanju: JGL d.d.) obdeluje osebne podatke uporabnikov svojih storitev in obiskovalcev spletnega mesta www.prolife-slovenija.si v skladu z veljavnimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov (uredba EU št. 2016/679). Družba JGL d.d. osebne podatke zbira in obdeluje zakonito, pošteno in pregledno ter v skladu z veljavnimi predpisi.

1. UVODNE DOLOČBE

Družba JGL d.d. varuje osebne pravice vsakega posameznika, čigar podatke obdeluje, vključno z zaposlenimi, strankami, dobavitelji in ostalimi pogodbenimi partnerji, zainteresiranimi strankami itd., ne glede na način ali metode, s katerimi je bil pridobljen dostop do takšnih podatkov. Družba JGL d.d. je zato opredelila varnostne standarde za obdelavo, hrambo in prenos osebnih podatkov, da bi zagotovila ustrezno varstvo osebnih podatkov in pravic vseh posameznikov, na katere se nanašajo osebni podatki.

Podatki, ki so zbrani za posebne, izrecne in zakonite namene, se bodo zbirali izključno v obsegu, v katerem je to nujno, ter obdelovali na način, ki je skladen s temi nameni. Zbrani podatki se bodo hranili samo tako dolgo, kot je to potrebno glede na namen zbiranja, in se bodo po izpolnitvi namena izbrisali.

Vsi zaposleni družbe JGL d.d. poznajo pogoje zaupnosti podatkov, pri čemer smejo slednje obdelovati samo tisti, ki so pooblaščeni za obdelavo določenih podatkov, dostopa do njih pa ne smejo omogočiti nobeni nepooblaščeni osebi. Med nepooblaščene osebe spadajo tudi zaposleni, ki ne potrebujejo dostopa do podatkov za izpolnitev svojih delovnih obveznosti.

Osebni podatki se hranijo v skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi in se izbrišejo takoj po izpolnitvi namena, za katerega so bili zbrani, oziroma na zahtevo uporabnika.

Izrecno izjavljamo, da družba JGL d.d. ne bo prodajala, delila ali kako drugače, razen kot določajo ti pogoji, odstopila uporabnikovih osebnih podatkov tretjim osebam. Osebni podatki uporabnikov se bodo občasno posredovali tretjim osebam, ki so najete zaradi zagotavljanja določenih storitev v imenu ali za račun družbe JGL d.d. ali v zvezi z drugimi poslovnimi dejavnostmi družbe JGL d.d., v nadaljnjo obdelavo, katere namen se ujema s prvotnim namenom zbiranja podatkov, kot je zagotavljanje storitev uporabnikom, analiziranje storitev ali tehnična podpora. Ti ponudniki storitev se pogodbeno zavežejo, da bodo uporabljali osebne podatke izključno za dogovorjene namene, in izrecno izjavljajo, da osebnih podatkov ne bodo prodali ali odstopili tretjim osebam, razen če bo bodo to določali zakonsko predpisani pogoji. V primeru odstopa osebnih podatkov uporabnikov tretjim osebam bo družba JGL d.d. izvedla vse potrebne ukrepe, da se bodo podatki obdelovali izključno za namene, ki se ujemajo z namenom zbiranja, in v okvirih, v katerih so bili podatki prvotno zbrani, in s pridobljeno privolitvijo uporabnikov.

Zbrani osebni podatki se lahko odstopijo tretjim osebam še v dveh primerih: 1) če se poslovna dejavnost podjetja, ki upravlja to spletno mesto in osebne podatke uporabnikov, shranjenih na njih, proda, dodeli ali prenese tretjim osebam, pri čemer so kupec, pravni naslednik ali oseba, na katero se prenaša poslovanje, dolžni upravljati osebne podatke v skladu s temi pogoji; 2) zaradi zakonsko predpisanih pogojev, sodnega naloga ali zahteve državnih organov oziroma če je razkritje podatkov nujno zaradi pravnega postopka ali kazenske preiskave.

Uporabnik sme preveriti, ali so njegovi podatki, shranjeni na tem spletnem mestu, posodobljeni in točni. Uporabnik ima prav tako naslednje pravice: pravica dostopa do podatkov, ki se nanašajo na uporabnika, popravek ali dopolnitev osebnih podatkov, brisanje osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, preklic privolitve za obdelavo osebnih podatkov, pravica prenosa podatkov in pravica vložitve ugovora pri pristojnem organu oziroma agenciji za varstvo osebnih podatkov.

Če želite kadar koli uveljavljati katero od navedenih pravic, pošljite elektronsko sporočilo na naslov osobni-podaci@jgl.hr. V sporočilu navedite naslov spletnega mesta, na katerem ste posredovali svoje osebne podatke, in označite, katero pravico želite uveljaviti in za katere osebne podatke. V skladu z veljavnimi zakonskimi predpisi, ki urejajo varstvo osebnih podatkov, bo vsak zahtevek/poizvedba rešena v najkrajšem možnem času. Pri vzpostavljanju stika in predložitvi navedenih zahtev si bomo razumno prizadevali potrditi vašo identiteto in preprečiti nedovoljeno obdelavo osebnih podatkov. Prav tako vas bomo na vašo zahtevo v primernem roku obvestili, ali in katere vaše osebne podatke smo zbrali med vašimi obiski našega spletnega mesta. Za zahteve za izbris podatkov veljajo veljavni zakonski predpisi in etični standardi za hrambo, poročanje in dokumentiranje osebnih podatkov.

Za zaščito varnosti in zaupnosti osebnih podatkov uporabnikov, ki jih zbiramo, uporabljamo predpisane varnostne tehnologije in postopke, podatki pa so zaščiteni tudi z gesli. Med obdelavo uporabljamo vse potrebne ukrepe za zaščito osebnih podatkov pred izgubo, zlorabo, nedovoljenim dostopom, prenosom, spreminjanjem ali uničenjem, ter vse potrebne varnostne ukrepe za zaščito podatkov pred navedenimi nevarnostmi.

Družba JGL d.d. lahko zbira in obdeluje anonimne podatke o dostopu do svojega spletnega mesta in iskanjih obiskovalcev. Takšni anonimni podatki se uporabljajo zaradi izboljšanja shranjenih vsebin oziroma zbiranja zbirnih statističnih podatkov o obiskovalcih za namen notranjih tržnih raziskav. Za ta namen spletno mesto družbe JGL d.d. uporablja piškotke (cookies), ki zbirajo podatke o uporabnikovem e-poštnem naslovu in imenu domene (npr. »bigmail.com« z e-poštnega naslova john@bigmail.com) ter datumu in času dostopa do spletnega mesta. Piškotki, ki jih namesti naš spletni strežnik, se ne morejo uporabiti za razkrivanje identitete posameznih uporabnikov. Piškotek je majhna besedilna datoteka, ki jo strežnik spletnega mesta pošlje uporabnikovemu brskalniku in jo shrani na trdem disku uporabnikovega računalnika. Piškotki računalnika ne poškodujejo.

Nastavitve uporabnikovega brskalnika je mogoče prilagoditi tako, da brskalnik obvesti uporabnika o pošiljanju piškotkov, pri čemer se lahko uporabnik odloči, ali bo piškotke odobril ali zavrnil. S podajanjem privolitve uporabnika lahko družba JGL d.d. občasno najame tretje osebe za pomoč pri zbiranju in obdelavi podatkov, opisanih v tem členu; v tem primeru tretje osebe prevzamejo obveznosti, opisane v 1. členu. Družba JGL d.d. lahko občasno uporablja tudi spletne oznake (tj. digitalne slike, znane tudi kot akcijske oznake, enopikselne GIF slike, čiste GIF slike, nevidne GIF slike in GIF slike 1×1) kot pomoč pri namestitvi piškotkov oziroma za omogočanje storitev drugih oglaševalskih podjetij. Te spletne oznake se namestijo na spletne oglase/reklame, ki pripeljejo uporabnike na spletno mesto družbe JGL d.d. Te spletne oznake se uporabljajo za štetje uporabnikov, ki dostopajo do našega spletnega mesta, oziroma za izdelavo statistik o učinkovitosti naših promocijskih kampanj (vključno s štetjem dostopov do posameznih strani, zbiranjem informacij o ogledanih vsebinah ipd.). Zaradi piškotkov in spletnih oznak, ki se namestijo na uporabnikov računalnik, lahko tudi tretje osebe, ki so naši oglaševalski partnerji, zbirajo anonimne, zbirne statistične podatke o obiskovalcih, ki so dostopali do drugih strani.

Izrecno izjavljamo, da družba JGL d.d. ne bo uporabljala piškotkov in spletnih oznak z namenom zbiranja osebnih podatkov, ki se lahko uporabijo za neposredno identifikacijo uporabnikov, kot so imena, poštni naslovi, e-poštni naslovi ali telefonske številke, brez uporabnikovega predhodnega dovoljenja. Za dodatne informacije o spletnih oznakah in piškotkih, ki se uporabljajo za spletno oglaševanje oziroma s ciljem odstopa od ciljnega spletnega oglaševanja, obiščite spletno mesto Network Advertising Initiative.

 

 

2. ZBIRANJE IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV UPORABNIKOV

Družba JGL d.d. lahko po lastni presoji brez predhodnega obvestila spremeni, preoblikuje, dopolni, odstrani ali kakor koli drugače posodobi te pogoje varstva osebnih podatkov. Vse spremembe bodo objavljene na tem spletnem mestu, da bi bili vsi uporabniki v celoti seznanjeni z vrsto osebnih podatkov, ki se zbirajo, načinom uporabe in pogoji, pod katerimi se lahko omogoči vpogled v te podatke. V primeru sprememb teh pogojev vas bomo o tem obvestili na tem spletnem mestu in posodobili datum njihove spremembe.

 

2.1.1 KAJ SO OSEBNI PODATKI?

Za potrebe teh pogojev pojem »osebni podatek« predpostavlja vsak podatek – ime in priimek, e-poštni naslov, IP-naslov ipd. – oziroma vse podatke, ki se nanašajo na posameznika z določljivo ali določeno identiteto. Družba JGL d.d. praviloma ne obdeluje osebnih podatkov brez uporabnikove privolitve, si pa pridržuje pravico, da v izrednih primerih izvede dodatno obdelavo podatkov v obsegu, ki ga dovoljuje ali določa zakonodaja, oziroma v sklopu pravnega postopka ali kazenske preiskave. V nadaljevanju je podrobno opisano, kako in kdaj se zbirajo osebni podatki uporabnikov.

 

2.1.2      NAČELA OBDELAVE PODATKOV

Družba JGL d.d. zbira in obdeluje osebne podatke izključno in v skladu z glavnimi načeli uredbe EU št. 2016/679 (v nadaljevanju: GDPR ali Uredba), kar vključuje:

 • zakonito, pravično in pregledno obdelavo osebnih podatkov;
 • zbiranje osebnih podatkov izključno za specifične, izrecne in zakonite namene;
 • ustreznost osebnih podatkov in njihovo pomembnost glede na namen obdelave;
 • točnost in po potrebi posodobitev osebnih podatkov; izvesti je treba vse razumne ukrepe za izbris ali popravek netočnih, nepopolnih podatkov glede na namene, za katere so zbrani ali za katere se naprej obdelujejo;
 • hrambo osebnih podatkov v obliki, ki zagotavlja, da je mogoče posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, identificirati samo tako dolgo, kot je to potrebno za obdelavo;
 • obdelavo osebnih podatkov na način, ki zagotavlja ustrezno stopnjo varnosti.

 

2.1.3      PRAVICE POSAMEZNIKOV, NA KATERE SE NANAŠAJO OSEBNI PODATKI

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ki je predmet aktivnosti obdelave podatkov, ima v zvezi s svojimi osebnimi podatki v skladu z zakonskimi določili naslednje pravice:

 • pravica dostopa,
 • pravica popravka in izbrisa,
 • pravica omejitve obdelave,
 • pravica prenosa podatkov,
 • pravica vložitve ugovora.

V zvezi z obdelavo svojih osebnih podatkov lahko vložite pritožbo pri pristojnem nadzornem organu.

 

3       ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV PRI OBISKU NAŠEGA SPLETNEGA MESTA

Za dostop do večine naših storitev ni potrebna nobena prijava/registracija, zato se lahko spletno mesto uporablja brez razkritja identitete uporabnikov. Za dostop do nekaterih storitev se je sicer vseeno treba prijaviti/registrirati. Pri prijavi je treba izpolniti določena polja (nekatera je treba izpolniti obvezno, druga so izbirna). Če uporabnik v takšnih situacijah ne želi posredovati zahtevanih osebnih podatkov, ne bo mogel dostopati do želenih strani, družba JGL d.d. pa ne bo mogla odgovoriti na njegovo poizvedbo/zahtevo. Osebni podatki se obdelujejo izključno za namene, za katere se zbirajo in o katerih je uporabnik obveščen in za katere daje svojo privolitev v trenutku zbiranja podatkov. Družba JGL d.d. lahko recimo zbira in uporablja osebne podatke uporabnikov za namen obveščanja o izdelkih in storitvah, pošiljanja promocijskih sporočil o drugih izdelkih in storitvah, ki bi lahko uporabnika zanimali, in za namen komunikacije z uporabniki.

Ko obiščete naše spletno mesto izključno zaradi informiranja oziroma če se ne registrirate ali kako drugače posredujete podatkov, zbiramo samo osebne podatke, ki jih vaš brskalnik prenese našemu strežniku, kar je tehnično nujno, da bi vam lahko prikazali naše spletno mesto in zagotovili stabilnost in varnost.

 

3.1       PIŠKOTKI

3.1.1      NUJNI PIŠKOTKI

Nujni piškotki omogočajo osnovne funkcionalnosti. Brez teh piškotkov spletno mesto ne more pravilno delovati, onemogočite pa jih lahko s prilagoditvijo nastavitev v svojem spletnem brskalniku. Takšna vrsta piškotkov velja za nujne v smislu Uredbe o zasebnosti 2002/58 ES in zahteva privolitev uporabnika.

Pravna utemeljitev: člen 6 (1) f uredbe GDPR (zakoniti interes)

 

3.1.2      ANALITIČNI PIŠKOTKI

Analitični piškotki nam lahko pomagajo izboljšati spletno mesto z zbiranjem in analizo podatkov o njegovi uporabi. Klike in premike po našem spletnem mestu beležimo, da bi razumeli, katera območja našega spletnega mesta so uporabnikom najzanimivejša. Rezultat analize je prilagoditev vsebine našega spletnega mesta specifično glede na potrebe uporabnikov. IP-naslov vašega računalnika, prenesen zaradi tehničnih razlogov, samodejno postane anonimen in ne dovoljuje našega sprejemanja sklepov o posameznem uporabniku. Privolitev za uporabo analitičnih piškotkov lahko kadar koli prilagodite prek POVEZAVE (Nastavitve piškotkov).

Pravna utemeljitev: člen 6 (1) a uredbe GDPR (privolitev)

 

3.1.3      MARKETINŠKI PIŠKOTKI

Marketinške piškotke uporabljamo zaradi povečanja ustreznosti oglasov, ki so vam prikazani. Ti beležijo obiske spletnih mest zaradi prikaza oglasov, ki so v skladu z vašimi interesi. Uporabljajo se tudi za omejitev števila prikazov oglasov in merjenje učinkovitosti oglasnih kampanj. Marketinški piškotki izvirajo od tretje strani in se uporabljajo za zbiranje informacij o spletnih straneh, ki jih je obiskovalec obiskal, zaradi ustvarjanja ciljnega oglaševanja za uporabnika. Privolitev za uporabo marketinških piškotkov lahko kadar koli prilagodite prek Nastavitev piškotkov. 

Pravna utemeljitev: člen 6 (1) a uredbe GDPR (privolitev)

 

3.2       ANALITIKA SPLETNEGA MESTA

3.2.1      GOOGLE ANALYTICS

Storitev Google Analytics uporabljamo zaradi racionalizacije našega spletnega mesta: (i) z optimizacijo spletnega prometa, tj. obiskov spletnega mesta družbe in prehodov na druga spletna mesta, ki so del našega poslovnega sistema, in po potrebi z (ii) združitvijo vsebin in optimizacijo spletnih mest. Google Analytics je storitev družbe Google Inc. Google, obsega pa podrobne statistične podatke o obiskih spletnih mest in mest, s katerih so uporabniki do prvih dostopali, in meri rezultate konverzije in prodaje. S pomočjo piškotkov, shranjenih na vašem računalniku, Google Analytics analizira, kako uporabniki uporabljajo naša spletna mesta.

Za podatke o uporabi našega spletnega mesta, ki se zbirajo s pomočjo piškotkov, vključno z vašim IP-naslovom, se uporabljajo algoritmi, ki zagotavljajo anonimnost uporabnikov, podatki pa se pošiljajo Googlovim strežnikom v ZDA.

Na tej spletni lokaciji se uporablja razširjen Google Analytics, ki vsebuje kodo »gat._anonymizeIp ();« za zagotovitev anonimnega beleženja IP-naslovov (t. i. IP-maskiranje). Zaradi anonimizacije IP-naslova na tej spletni lokaciji je Google skrajšal vaš IP-naslov na območju EU in držav članic Evropskega gospodarskega prostora. Samo v izjemnih primerih se celoten IP-naslov prenese na Googlov strežnik v ZDA in se skrajša tam.

Google bo za nas izvedel obdelavo podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, zaradi ocenjevanja načina uporabe in sestavljanja poročila o aktivnostih na našem spletnem mestu, ta poročila pa nam bo dostavil, da jih bomo lahko nato mi analizirali. Google lahko te podatke posreduje tretjim osebam v skladu z zakonskimi obveznostmi ali če analizo v imenu Googla izvaja tretja oseba. V nobenem primeru Google ne bo združeval ali povezoval vašega IP-naslova z drugimi podatki, s katerimi razpolaga. V nastavitvah svojega spletnega brskalnika lahko onemogočite prenos in hrambo piškotkov. Upoštevajte, da v tem primeru ne boste mogli uporabljati vseh funkcij, ki so na voljo na našem spletnem mestu. Z uporabo našega spletnega mesta dajete Googlu dovoljenje za zbiranje in obdelavo svojih osebnih podatkov na predhodno opisan način in za predhodno navedene namene. Prav tako lahko dodatno omejite obdelavo podatkov s strani Googla z uporabo dodatka za brskalnik, ki je na voljo na povezavi Google Analytics Opt-out Browser Add-on Download Page.

Ker je mogoč prenos podatkov v tretje države, se zaradi ustrezne zaščite uporabljajo standardna pogodbena določila v skladu s 46. členom uredbe GDPR. Več informacij o tej temi najdete tukaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

 

3.2.2      GOOGLE TAG MANAGER

 

Uporabljamo storitev Google Tag Manager, ki omogoča upravljanje oznak spletnih mest prek določenega vmesnika. Google Tag Manager uporablja samo oznake, kar pomeni, da se ne uporabljajo piškotki in ne zbirajo osebni podatki. Google Tag Manager zažene druge oznake, ki sicer lahko po potrebi zbirajo podatke, vendar sam teh podatkov ne uporablja. Če je na ravni domene ali piškotkov izbrano onemogočenje, slednje ostane veljavno za vse oznake spremljanja, če je implementirano s storitvijo Google Tag Manager. Podatki se lahko prenesejo v tretje države.

 

3.2.3      GOOGLE ADSENSE

Google AdSense uporabljamo za zagotavljanje storitev za namen oglaševanja zaradi kakovostnejšega in točnejšega ciljanja prikazov oglasov in omejitve števila prikazov določenih oglasov. Za več informacij o storitvi Google AdSense glejte njihovo uradno spletno mesto in najpogostejša vprašanja o varstvu zasebnosti.

Pravna utemeljitev: člen 6 (1) a uredbe GDPR (privolitev)

 

3.2.4      GOOGLE ADS IN DISPLAY AND VIDEO 360 (doubleclick)

Storitev Google Ads uporabljamo, da bi vašo pozornost usmerili na našo ponudbo s pomočjo oglasov, ki jih prikažemo prek platforme Google Ads. Google dostavlja oglase prek tako imenovanih »ponudnikov oglasov«; za ta namen uporabljamo piškotke strežnikov oglasov, s katerimi lahko tako izmerimo uspešnost oglasov. Google Ads shrani te piškotke na naprave, sami pa ne vplivamo na obseg in nadaljnjo uporabo podatkov, ki jih Google zbere. Vabimo vas, da več informacij o namenu in obsegu zbiranja ter obdelavi podatkov s strani družbe Google poiščete v pravilniku o varstvu zasebnosti družbe Google na naslednjem naslovu: https://policies.google.com/privacy?hl=hr Podatki se lahko prenesejo v tretje države. Kot ustrezna zaščita standardnega pogodbenega določila se uporablja 46. člen uredbe GDPR. Več informacij o tej temi lahko najdete tukaj: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/data-transfers-outside-eu_en.

Dovoljenje za piškotke lahko upravljate z ustrezno nastavitvijo piškotkov.

Pravna utemeljitev: člen 6 (1) a uredbe GDPR (privolitev)

 

3.2.5      VIDEO POSNETKI NA KANALU YOUTUBE

Na določenih mestih spletnih mest smo vdelali video vsebino, shranjeno na platformi YouTube. Prenos podatkov se zgodi v trenutku, ko kliknete video posnetek z namenom njegovega predvajanja. Družba JGL d.d. ne vpliva na ta prenos podatkov, več o namenu in obsegu zbiranja podatkov platforme YouTube pa lahko najdete v njihovem pravilniku o varstvu zasebnosti.

 

3.2.6      FACEBOOK PIXEL (orodje za prilagoditev občinstva)

Z uporabo Facebook Pixela vaš brskalnik samodejno vzpostavi neposredno povezavo s Facebookovim strežnikom, ko dovolite uporabo piškotkov, ki zahtevajo privolitev. Z integriranjem orodja Facebook Pixel Facebook prejme informacije o vašem sklicevanju na spletno mesto, ki ustreza našemu, ali da ste kliknili naš oglas. Če ste se registrirali za Facebook storitev, lahko Facebook poveže vaš obisk z vašim računom.

Obdelava teh podatkov s strani Facebooka poteka v skladu s Facebookovim pravilnikom o varstvu podatkov. Posebne informacije in podrobnosti o orodju Facebook Pixel ter njegovi funkcionalnosti najdete v Facebookovem Središču za pomoč uporabnikom – https://www.facebook.com/business/help/742478679120153?id=1205376682832142

Dovoljenje za piškotke lahko upravljate z ustrezno nastavitvijo piškotkov.

Pravna utemeljitev: člen 6 (1) a uredbe GDPR (privolitev)

 

3.2.7      E-NOVICE

 

E-novice družbe JGL d.d. vsebujejo ponudbe, novice in dodatne informacije. Na e-novice se je mogoče naročiti z vnosom e-poštnega naslova na spletnem mestu, in sicer s podajanjem privolitve za uporabo e-poštnega naslova z namenom pošiljanja po meri prilagojenih informacij družbe JGL d.d.

Za pošiljanje e-novic uporabljamo sistem Webpower družbe WebPower Adria d.o.o., Ulica grada Vukovara 284, Zagreb, Hrvaška. WebPower je prilagojen dogovoru o varstvu podatkov Privacy Shield in mora upoštevati pravilnike o zasebnosti EU. Webpower ne bo neposredno stopil v stik z vami ali uporabljal vaših podatkov. Podatki ne bodo posredovani tretjim stranem. Podatki, ki jih uporablja Webpower, vključujejo »web beacon«, ki pošlje informacije o odpiranju e-novic in/ali kliku povezav v e-novicah. V tem postopku bodo informacije o vašem spletnem brskalniku, vašem IP-naslovu in vaši lokaciji poslane Webpowerju. Če ne želite več prejemati e-novic, lahko naročnino kadar koli prekličete. Kliknite povezavo v katerem koli e-poštnem sporočilu.

Pravna utemeljitev: člen 6 (1) a uredbe GDPR (privolitev)

 

3.2.8      PREVERJANJE CAPTCHA

V določenih primerih naše spletno mesto uporablja Googlovo storitev reCAPTCHA zaradi preprečitve avtomatiziranih botov v uporabi besedilnih polj. RECAPTCHO uporabljamo zaradi izboljšanja varnosti našega spletnega mesta in izogibanja neželenim vsebinam za uporabnike.

Dodatne informacije najdete v Googlovih pravilnikih o varstvu zasebnosti: https://policies.google.com/privacy.

Pravna utemeljitev:

člen 6. (1) c uredbe GDPR (obdelava podatkov zaradi izpolnitve zakonske obveznosti)

člen 6. (1) f uredbe GDPR (obdelava podatkov v skladu s predhodno navedenim zakonitim interesom)

 

3.2.9      NAGRADNE IGRE/NATEČAJI

Če sodelujete v nagradnih igrah ali natečajih, uporabljamo osebne podatke, ki nam jih posredujete, za izvedbo igre ali natečaja. Svojih osebnih podatkov niste dolžni posredovati. Če svojih podatkov ne posredujete, ne morete sodelovati v nagradnem natečaju ali igri, dodatne informacije o namenu, obdobju hrambe podatkov in načinu izbrisa pa lahko vedno najdete v ustreznem pravilniku nagradnega natečaja ali igre.

Pravna utemeljitev: člen 6 (1) a uredbe GDPR (privolitev)

 

3.2.10   DODATKI DRUŽBENIH OMREŽIJ

Na tem spletnem mestu je mogoče deliti (klik na gumb »Share«) določeno vsebino prek družbenih omrežij, in sicer Facebooka, Twitterja in LinkedIna. Informacije o zbiranju podatkov teh družbenih omrežij so v nadaljevanju:

 • Facebook (Meta) Hacker Way Menlo Park, California 94025: http://www.facebook.com/help/186325668085084, http://www.facebook.com/about/privacy/your-info-on-other#applications ter http://www.facebook.com/about/privacy/your-info#everyoneinfo
 • Twitter, Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, California 94103, ZDA; https://twitter.com/privacy.
 • LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, California 94043, ZDA; http://www.linkedin.com/legal/privacy-policy.

 

 

3.2.11   OBRAZEC ZA STIK

Če z nami stopite v stik po e-pošti ali prek obrazca za stik na našem spletnem mestu, bodo podatki, ki jih navedete, shranjeni in obdelani, da bi odgovorili na vaša vprašanja ali zahteve ali zaradi poslovne korespondence. Podatke izbrišemo v trenutku, ko niso več potrebni, razen če obstajajo zakonske obveznosti hrambe ali pa je treba spoštovati roke omejitve.

V tem primeru imamo zakoniti interes za obdelavo podatkov v skladu z zakonskimi zahtevami, zaradi notranjega preverjanja ali skladno z ustrezno zahtevo za komunikacijo.

Pravna utemeljitev: člen 6 (1) a uredbe GDPR (privolitev)

 

4       MLADOLETNE OSEBE

Večina storitev, dostopnih na spletnih mestih družbe JGL d.d., je namenjenih osebam, starejšim od 18 let. Osebe, ki potrebujejo informacije o zdravilih za uporabo pri otrocih, morajo biti starejše od 18 let. Brez predhodne odobritve staršev ali skrbnikov ne bomo zavestno zbirali, uporabljali ali delili osebnih podatkov oseb, mlajših od 18 let. Starše bomo 1) obvestili o vrsti osebnih podatkov, ki se zbirajo od oseb, mlajših od 18 let, in 2) jim ponudili možnost preklica privolitve za zbiranje, uporabo in odstop osebnih podatkov njihovih otrok tretjim osebam. Družba JGL d.d. strogo upošteva vse zakonske predpise o zaščiti mladoletnih oseb.

 

5       Časovno obdobje hrambe podatkov

Družba JGL d.d. bo osebne podatke uporabnikov hranila, dokler bodo ti potrebni za zagotavljanje izdelkov ali storitev; dokler bo to v skladu s tem pravilnikom ali časom zbiranja; dokler bo to potrebno zaradi naših zakonskih obveznosti, reševanja sporov ali izpolnjevanja naših pogodb; ali do obsega, ki ga dovoljuje zakonodaja.

Za določitev obdobja hrambe podatkov upoštevamo naslednje smernice:

 • v primeru sodelovanja uporabnika v organiziranem promocijskem tekmovanju hranimo vaše podatke, kot to določajo pravila nagradnega natečaja ali igre;
 • v primeru prejete poizvedbe uporabnika hranimo osebne podatke tako dolgo, kot je to potrebno za obdelavo poizvedb;
 • v primeru podajanja privolitve za prejem e-novic hranimo podatke do trenutka preklica naročnine za e-novice ali obdobja daljše neaktivnosti;
 • če se piškotki shranijo na računalnik in/ali mobilno napravo uporabnika, jih hranimo, dokler služijo namenu.
 • Ko obdobje hrambe poteče, družba JGL d.d.  osebne podatke izbriše na način, ki zagotavlja, da teh ni mogoče obnoviti ali prebrati.

 

Privzeta časovna obdobja hrambe podatkov so razvidna v nadaljevanju:

Zmogljivostni piškotki

Cookie key

Domena

Vrsta piškotka

Iztek

Opis

_gid

.prolife-slovenija.si

First-party

1 dan

Ta piškotek nastavi Google Analytics. Shranjuje in posodablja edinstveno vrednost za vsako obiskano stran ter se uporablja za štetje in sledenje ogledov strani.

_ga

.prolife-slovenija.si

First-party

2 leti

To ime piškotka je povezano s storitvijo Google Universal Analytics, ki je pomembna posodobitev Googlove storitve analitike, ki se pogosteje uporablja. Ta piškotek se uporablja za razlikovanje edinstvenih uporabnikov z dodelitvijo naključno ustvarjene številke kot identifikatorja stranke. Vključen je v vsako zahtevo strani na spletnem mestu in se uporablja za izračun podatkov o obiskovalcih, sejah in oglaševalskih akcijah za analitična poročila spletnih mest.

Ciljni piškotki

Cookie key

Domena

Vrsta piškotka

Iztek

Opis

_gcl_au

.prolife-slovenija.si

First-party

3 mesece

Uporablja ga Google AdSense za eksperimentiranje z učinkovitostjo oglaševanja na spletnih mestih, ki uporabljajo njihove storitve

test_cookie

.doubleclick.net

Third-party

15 minut

Ta piškotek nastavi DoubleClick (ki je v lasti Googla), da ugotovi, ali brskalnik obiskovalca spletnega mesta podpira piškotke.

IDE

.doubleclick.net

Third-party

1 let

Ta piškotek nastavi Doubleclick in vsebuje informacije o tem, kako končni uporabnik uporablja spletno mesto, in morebitnem oglaševanju, ki ga je končni uporabnik morda videl, preden je obiskal omenjeno spletno mesto.

Nerazvrščeni piškotki

Cookie key

Domain

Vrsta piškotka

Iztek

Opis

_ga_QSNNTE0SWY

.prolife-slovenija.si

First-party

2 leti

 

 

Če imate vprašanje ali pritožbo glede teh pogojev varstva osebnih podatkov ali nam želite posredovati komentar in predlog za izboljšavo, nam pošljite e-sporočilo na naslov: info@jgl.si ali osobni-podaci@jgl.hr.

 

Nazadnje posodobljeno: 16.9.2022.

 

 

Osebne podatke, ki ste jih vnesli na tem spletnem mestu, uporabljamo zaradi odgovora na vašo poizvedbo. Obdelava osebnih podatkov poteka zaupno in v skladu z zakonskimi določili.

Checkbox – Potrjujem, da razumem Pravilnik o varstvu zasebnosti, in dajem privolitev za uporabo svojih podatkov.

Piškotke uporabljamo z namenom pravilnega delovanja tega spletnega mesta in izboljšanja vaše uporabniške izkušnje. Več informacij najdete v našem Varstvu zasebnosti in osebnih podatkov.

 • Nujni piškotki omogočajo osnovne funkcionalnosti. Brez teh piškotkov spletno mesto ne more pravilno delovati, onemogočite pa jih lahko s prilagoditvijo nastavitev v svojem spletnem brskalniku.